Kontakty

JANSEN DISPLAY SLOVENSKO, s. r. o.

Liptovská 2/A
821 09  Bratislava

IČO: 35 783 915

DIČ: SK2020 233622

tel.: +421 254 651 071

e-mail: info@jansen-display.sk

IBAN: SK76 7500 0000 0003 2656 2273

Registrácia spoločnosti:
Obchodný register Bratislava, oddiel Sro, vložka 21317/B