Vrátenie tovaru

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy


Reklamácia tovaru - využite náš online formulár

Vami objednaný tovar nespĺňa vaše očakávania, je poškodený, alebo ho chcete reklamovať z iných dôvodov? Za túto situáciu sa ospravedlňujeme, radi vám však pomôžeme. Pripravili sme pre vás online reklamačný formulár, vďaka ktorému vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie. Prosím, vyplňte všetky potrebné údaje vo formulári a naši kolegovia sa budú žiadosti venovať.


ONLINE REKLAMAČNÝ FORMULÁR


Právo odstúpiť od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od nasledujúceho dňa po uzatvorení zmluvy.

Pre účely práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť Showdown Displays Europe s.r.o., Přestanov 5, 40317, CZ formou, tel. +420-224 817 477, infocz@showdowndisplays.eu, formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailem). 

Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstoupenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Dôsledky odstúpenia do zmluvy

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytečného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, které sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dopravu (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, který je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania,ktorý ponúkame).

Pre vrátenie platieb použijeme bankový prevod. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

Platbu vrátime až po naskladnení vráteného tovaru a obdržaní potvrdeného dobropisu, v ktorom musí byť uvedené bankové spojenie, kam platbu zaslať.

Prevzatie tovaru

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dni odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlete späť. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dňov.

Náklady spojené s vrátením tovaru

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. 

Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámení sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátene jeho funkčnosti. 

Spoločnosť Showdown Displays Europe s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať reálne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu (prebalenie...)

Ceny tovaru

Ceny tovaru sú na webe prevádzkovanom Showdown Displays Europe s.r.o. uvádzané vrátane, aj bez DPH. Náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady. Osobné dodanie na sídle Showdown Displays Europe s.r.o. nie je spoplatnené.

Showdown Displays Europe s.r.o.